Organizacija Združenih narodov je razglasila 16. november za mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo. Letošnja tema »Tedna strpnosti« se je imenovala:  STOP SOVRAŽNEMU GOVORU – SPOŠTUJMO RAZLIKE MED NAMI. Tudi v vrtcu smo v mesecu novembru na raznolike načine otrokom približali pomen besede »strpnost.«

Izpostavili in ozavestili smo pomen strpnosti in problematiko nestrpnosti ter spodbudili medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično prijateljstvo in sodelovanje.    

Najpomembnejše vrednote Vrtca Kurirček Logatec so:                                                           

poštenost, prijaznost, spoštovanje, iskrenost, odgovornost.

Naj strpnost postane del našega vsakdanjega življenja v vrtcu in v okolju v katerem bivamo!

Zapis in fotografija: Maruša Poženel