Letošnje leto si bomo najverjetneje zapomnili po »KORONI«. Posegla je v vse dele našega življenje, veliko se prilagajamo tudi v vrtcu. Kurirčkova olimpijada je bila v preteklih letih druženje vseh otrok iz najstarejših skupin. Skupaj smo zapeli Kurirčkovo himno, prižgali olimpijski ogenj ter izvedli gibalno dejavnost, ki jo je pripravila enota, ki je olimpijado organizirala.

Letos pa je Kurirčkovo olimpijado izvedla vsaka skupina zase. Pod Košem smo bili lansko leto organizatorji Kurirčkove olimpijade, zato sva se z Uršo odločili, da otroke popeljeva na podobno gibalno pustolovščino.

Ob zvokih mednarodne olimpijske himne so otroci skupine Gosenic z zastavo Gosenic prišli na prizorišče (igrišče za vrtcem). Slavnostno smo prižgali olimpijski ogenj ter predstavili vse udeležence letošnje olimpijade. Vsak je na jopo dobil nalepko z olimpijsko zastavo ter svojim imenom. Nato smo poslušali Zdravljico ter se pred krožno vadbo ogreli s pomočjo pesmi Od glave do peta. Ob navijanju otrok iz skupin Mravljice in Krtki smo se podali na krožno pot, ki je zajemala različne oblike gibanja – sonožni poskoki, hoja po vseh štirih, hoja vzvratno, hopsanje, hoja vstran, poskoki po eni in drugi nogi ter hoja po robniku. Na koncu je vsak otrok sam pritekel v cilj, kjer je dobil medaljo.

Dan je minil prijetno in otroci so bogatejši še za eno novo izkušnjo.

Napisala: Tanja Oblak

Foto: Anja Gostiša, Urša Peternel, Tanja Oblak