Kurirčkova olimpijada je letošnje leto potekala v enoti Pod Košem.

Športne prireditve so se udeležili otroci najstarejših skupin iz vseh enot vrtca Kurirček Logatec.

Gost letošnje olimpijade je bil slonček Teko, ki je otroke s plesom ogrel, nato pa jih popeljal po njegovi razgibani gibalni poti. Otroci so se preizkusili v različnih oblikah gibanja: individualni tek, gibanje po »vseh štirih«, tek okoli ovir, vzvratna hoja, tek  in poskoki v dvojicah, hoja po črti, gibanje na gibalnih orodjih in sonožni poskoki. Vsi otroci ki so se udeležili olimpijade, so bili zmagovalci.

Zahvaljujemo se vsem staršem, babicam in strokovnim delavcem vrtca, ki so kakorkoli priskočili na pomoč pri izvedbi letošnje olimpijade.

Posebna zahvala gre Domu starejših Logatec, ki so nam odstopili del površine pred domom in za otroke glasno navijali.

 

»GIBANJE JE ŽIVLJENJE IN ŽIVLJENJE JE GIBANJE.«

 

Besedilo: Maruša Poženel

Foto: Darja Šalamun